Не толкова отдавна беше открито влиянието на аромата на рози върху процеса на отслабване на паметта. Сега германските изследователи са установили, че ароматът на рози по време на сън може да „съживи“ спомените на човек. Поради тази причина, учените смятат розите за отлично средство за подобряване на паметта.

Установяването на взаимна връзка между розите и човешката памет е станало възможно по време на експеримент, включващ 74 доброволци. Всеки участник е бил помолен да запомни няколко карти и да ги обърне на обратно. Успоредно с това едни от субектите вдишвали аромат на рози, а другите били оставени без цветния аромат. По-късно специалистите са наблюдавали работата на мозъка на всички участници по време на сън. Наблюдението е проведено по метода MRI .

В различни периоди от съня изследователите разпръсквали аромат на рози пред спящите участници. На сутринта се оказало, че доброволците, които вдишват аромата на рози в момента на запомняне на картите и в момента на сънуване са изпълнили задачата на 97,2%. При останалите доброволци този показател за правилното запаметяване не надвишавал 86%.

Значителната разлика между резултатите на всички участници, учените обясняват с това, че ароматът на рози подобрява паметта, особено когато човек спи.