Декларация за поверителност и защита на личните данни

Запознавайки се с настоящата Декларация за поверителност, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Livanto.bg (накратко „Ливанто БГ” ЕООД).

Според Закона за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г., потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел при регистрация или са станали достояние на „Ливанто БГ” ЕООД при ползване от него на услугите, както и на промяна на тези данни.

Всички доброволно предоставени от потребителя лични и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на услугите, които предоставя сайтът, се съхраняват, обработват и използват от „Ливанто БГ” ЕООД само за целите на поддръжка на определени функционалности на сайта Livanto.bg.

„Ливанто БГ” ЕООД използва рекламни форми – трети страни за показването на реклами, когато се посещава уебсайта Livanto.bg. Възможно е тези форми да използват информация (която не включва име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията на потребителите на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за тях. Тези фирми използват „бисквитки“ за да съхранят предпочитанията на потребителите. Имате възможност да откажете „бисквитките” за пускане на реклами по всяко време посредством „бисквитката” за отказ на DoubleClick.
Другата възможност възможност да откажете „бисквитките” за пускане на реклами по всяко време е от страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

Livanto.bg използва бисквитки за да подобри качеството на предоставяните услуги, но не записва в тях никаква лична информация за потребителя. Ако желаете, можете напълно да деактивирате „бисквитките” чрез индивидуалните опции на вашия браузър. Това по никакъв начина няма да Ви попречи да ползвате сайта.

„Ливанто БГ” ЕООД потвърждава, че няма да предоставя на трети лица, лични данни на потребителя с рекламни цели, без негово изрично съгласие.

„Ливанто БГ” ЕООД може да споделя с трети страни определени части обобщена, нелична информация, като например броя потребители, които са търсили определена дума, или броя потребители, които са кликнали върху конкретна реклама. Тази информация не идентифицира потребителя лично.

„Ливанто БГ” ЕООД си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Защита на информацията

Ние предприемаме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп, промяна, разкриване или унищожаване на информацията. Мерките включват вътрешни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни, както и на мерките ни за сигурност, включително физически такива с цел предотвратяването на неупълномощен достъп до системите, на които съхраняваме лична информация.

Достъпът до личната информация е ограничен до служителите на Livanto.bg, на които им е необходима тази информация за привеждането в действие, развитието или подобряването на услугите ни. Тези лица са задължени да опазват тайния характер на данните и подлежат на дисциплинарни мерки, включително прекратяване на взаимоотношенията и наказателно преследване, в случай че не изпълняват тези свои задължения.

Изпълнение

„Ливанто БГ” ЕООД редовно проверява спазването на тази Декларация за поверителност. Приканваме ви да отправяте въпросите или забележките си във връзка с тази Декларация за поверителност или относно начина, по който „Ливанто БГ” ЕООД обработва личната информация, като се свържете с нас.

Промени в тази Декларация за поверителност

Моля, обърнете внимание, че тази Декларация за поверителност може да се променя периодично. Ние няма да ограничим правата ви без вашето изрично съгласие и очакваме повечето от тези промени да са незначителни. Въпреки това на тази страница ще публикуваме всички промени в Декларацията за поверителност, а ако те са значителни, ще използваме още по-явен начин на известяване (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги).

Ако имате допълнителни въпроси или забележки във връзка с тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с нас.