срок на годност на парфюми

Европейската комисия публикува обновените данни относно ограниченията за употребата на някои синтетични и естествени съставки при създаването на козметика и парфюми, които потенциално могат да причинят алергии. В новият, подробен доклад, членовете на комисията отново са добавили определен брой ограничения и по-специално са подчертали необходимостта от широко разпространение на маркировка, на която подробно трябва да са посочени всички потенциално опасни вещества определени от документа, ако те присъстват в продукта, така че купувачите, особено на хората склонни към алергични реакции, да знаят състава им.

В новия доклад са включени 54 допълнителни аромати на базата на 28 естествени екстракта и 82 синтетични вещества, които подлежат на задължително етикетиране, тъй като те могат да причинят алергични реакции при потребителите. В доклада се отбелязва, че комисията на ЕС за гарантиране безопасността на потребителите е идентифицирала над 100 допълнителни отделни вещества и натурални екстракти, които могат да бъдат потенциални алергени. Пълният списък на ароматните компоненти и синтетичните вещества, които се считат от ЕС за потенциално опасни алергени, може да се намери на официалния сайт на Европейската комисия ec.europa.eu.