Капачките са предназначени за уплътняване на пълните флакони. Основното изискване за капачките е плътно запечатване на гърлото на шишенцето и при съхранение, и при многократно използване на съдържанието. Компонентите на материята, от която са изработени капачките не трябва да реагират със съдържанието на флакона. Досега флаконите с гърло на винт се затваряха с пластмасови капачки, създадени от термореактивни пластмаси, от метал или композитен състав (метал с пластмаса). Съвсем наскоро започнаха да се използват капачки, които са изработени от термопластичен материал (полипропилен, поликапронамид и полиетилен). Това доведе до разнообразие в обичайното оформление на парфюмите. Използването на термопластични материали даде възможност да се заменят капачките на винт, което значително подобри херметизацията, намали трудоемкостта при разфасоване и производството на флакони.

Всички видове пластмаси, които се използват за производството на капачки, трябва да отговарят на изискванията на санитарните служби към съставките, които са в контакт с парфюмерийните и козметични продукти.

Всяка капачка е обусловена от вместимостта, съдържанието и самия флакон. Самата конструкция, вътрешните и външните размери на капачките трябва да отговарят на утвърдените чертежи. Цвета, формата и външните размери на капачките на парфюмите зависят основно от художественото оформление, размера на флаконите и степента на автоматизация. Уплътнението между капачката и гърлото на шишенцето се получава чрез проектиране на коничната вътрешна повърхност на капачката.