Вижте историята на използването на ружа през последните сто години, от 1920 година до ден днешен.