Как правилно да употребявате парфюм?

Изследователите на вкусове и аромати от швейцарската парфюмерийна компания Firmenich, която има почти 120 годишна история, откриха химически вещества, които биха могли да заменят салицилатите в парфюмерийните продукти, което би довело до намаляване на риска от алергии.

Салицилатите са широко използвани в парфюмерията продукти, не само в парфюмите, но и в такива функционални елементи като омекотители. Най-разпространените са бензил салицилат, метил салицилат, цис-3-хексенил салицилат и ISO амилов салицилат.

Салицилатите има заздравяващ ефект, който много се цени в парфюмерията, но те могат да бъдат нестабилни и да предизвикат алергична реакция при някои хора. Ето защо, тяхното използване днес бързо се ограничава. В отговор на това химикът Жан-Марк Годен от компанията Firmenich и колегите му решават да изследват редица съединения, които, според тях, притежават подобни ухания сходни на салицилатите.

Те изследват цикличните β-кетоестери и цикличните β-дикетони като възможни аналози на салицилатите, използвайки простата концепция на триизмерните структури. Салицилатите карба аналози и β-кето сложни естери се оказват с най-интересните видове съединения. Например, съединението 1-(2-хидроксифенил)-3-фенил-1-пропанон, което може да бъде намерено в природата, има отличен обонятелен профил с двойно цветно-животински нотки, което го прави първата надеждна алтернатива на салицилатите.