Оливие Полж

Ароматите пробуждат паметта, но не логическата, а емоционалната. Например, ако вдъхвате аромат на сушени билки, веднага може да се появят асоциации с лятото, полето, яркото слънце и ароматите за лекота и топлина. Човек трябва само да вдиша позната миризма и веднага изниква цяла поредица от асоциации, с които е свързан тази аромат.

Разказват, че половецки хан победил и завладял кавказкото царство. Установил се там, живял в лукс, богатство, злато и забравил за родината си, половецките степи. Но един ден той получил пелин от степите на родната си земя. Едва вдишал познатата миризма от детството, ханът не мислел вече за нищо друго, освен за родния си дом. И той заминал за половецките степи, само за да почувства и да си спомни от аромата на родния дом.

Североамериканските индианци имали свой особен начин за фиксиране на ароматите. Младите мъже носели на крака си специална капсула с ароматни вещества. Когато в живота им се случело нещо, за което не искат да забравят, те вадели капсулата и вдишвали съдържанието й. Индианците също така смятали, че много години след събитието, този аромат ще им помогне да изпитат същите емоции, които са усещали преди много време.